מידע על המאגר שיכלול מידע לגבי ההתנהלות שלכם בתחום האשראי בשלוש השנים האחרונות — סוגי ההלוואות שנטלתם, מסגרות האשראי שקיבלתם, מוסר התשלומים שלכם, נכסים ששיעבדתם ועוד

חשוב >>

אנא מלא פרטים ליצירת קשר: