במסגרת הפעילות של האיגוד נשלחים ניירות עמדה ונעשות התכתבויות שונות מטעמנו ויחד עם גופים אחרים. לא מדובר ב״חדשות״ אלא דברים שנעשים בשוטף ואנו מוצאים לנכון ליידע אתכם.

מקווה שתמצאו בהם עניין ונשמח לשמוע את דעתכם דרך טופס השארת הפרטים בתחתית העמוד.