תודה שאתם חברי איגוד.

חברותכם באיגוד מאפשרת ויוצרת את הקהילה המקצועית והערכית שמקדשת אמנות, איכות והתפתחות.

בזכותכם האיגוד הוא בית. בזכותכם קיים ארגון שפועל בנחישות והתמדה לקידום המחויבות ההדדית של כל גורמי ההפקה ליצירה איכותית ולטיפוח האמנות והאומנות של מקצועות הפוסט.

בזכותכם האיגוד הוא קרן של ערבות הדדית, ודמי החבר שאתם משלמים משרתים אתכם ואת חבריכם לאיגוד ואת חבריכם למקצוע ואת כל היוצרים והקהל. בכל פעם שמישהו מקבל תמיכה מהאיגוד, בכל פעם ששכר שעוכב משולם בזכותו, בכל פעם שעוד יום עיון מופק, בכל פעם שמישהו נעזר באיגוד לכתיבת חוזה חדש, בכל פעם שהאיגוד פועל לשנות התנהלות בעייתית של גוף כזה או אחר כולנו מרוויחים ביצירה של נורמות נאותות של התנהלות.

נרגשים לקראת עוד שנים רבות של פעילות, שמחים וגאים שאתם אתנו.