איגוד עורכי התמונה והקול בישראל

איגרת שישית

 

שבוע טוב חברות וחברים.

 

אנו רוצים להודות לכם מקרב לב, על השתתפותכם בכנס הייסוד של איגוד עורכי התמונה והקול בישראל. מיום שישי, בפעם הראשונה – אנו מאוחדים. 

בימים הקרובים נפיץ מייל עדכון מפורט עם פרוטוקול הכנס, אך לעת עתה היה חשוב לנו להגיד לכולכם - תודה.

 

לכנס הבאנו 200 טפסי הצטרפות, וכולם מולאו. לכן אנו מצרפים לאגרת זו את טופס ההצטרפות. במידה ועדיין לא הצטרפתם, אנא מלאו את הטופס ושלחו אותו ל:

editorsguild1@gmail.com , במידה ואתם מכירים עורכים שלא יכלו להגיע, אנא העבירו להם את טופס ההצטרפות.

 

אז שוב תודה,

שלכם, ועד ההקמה,

איציק צחייק, טובה אשר, תמר ירון, מיכל שאלתיאל ערמון, אדם דינר, רועי רינת, גיא דגן, ירון רודה ויריב קב.