רישמו לפניכם:

האספה הכללית של איגוד העורכים

תערך ב 26.8.11 בשעה 11:00 בסינמטק תל-אביב. סדר יום יפורסם בקרוב.