29.9.21 יום רביעי בשעה 20:30

כנראה בזום, אולי פיזית בתל אביב

הרשמה

 

ביום רביעי הבא ניפגש לאסיפה השנתית של האיגוד.

 

סדר יום:

 • מינוי יו"ר הישיבה ומינוי עורך הפרוטוקול
 • אישור דו"ח מילולי לשנת 2020
 • אישור דו"ח כספי לשנת 2020.
 • בחירת חברי הנהלה:
  • יצחק צחייק (יו״ר)
  • טלי גולדנברג
  • אלון ברק
  • חן מדר
  • שי מלול
  • יואב שפיר בירן
  • אוהד רפאלי
 • בחירת חברי ועדת הביקורת:
  • ירון ליבנה
  • אייל מלניק
 • אישור מינוי רו"ח העמותה
 • בחירת מורשי חתימה

 

אנו מזמינים את חברי האיגוד להצטרף לועד המנהל של האיגוד ולעזור להתוות את הדרך, לקדם את מטרות האיגוד ולהשפיע. במה כרוכה ההתנדבות לועד האיגוד?

 1. פגישה פעם בחודש פיזית בתל אביב או בזום
 2. קריאת חומרים לפני הצבעה
 3. סבלנות ואורך רוח

אנחנו מחפשים גם חברים לועדת הביקורת שתפקידיה רשומים כאן.

הרשמה (לחברי איגוד בלבד) >>

*דוח כספי 2020.pdf לפני אישור האסיפה הכללית