18.10.23 יום רביעי בשעה 20:30

בזום

סדר יום:

  • מינוי יו"ר הישיבה ומינוי עורך הפרוטוקול
  • אישור דו"ח מילולי לשנת 2022 דוח מילולי 2022 איגוד העורכים.pdf
  • אישור דו"ח כספי לשנת 2022 דוח כספי 2022.pdf
  • בחירת חברי ועד מנהל: טלי גולדנברג, אלון ברק, איה צימרמן, איל אמיר, אוהד רפאלי ואיתמר גרוס 
  • יצחק צחייק (יו״ר)
  • בחירת חברי ועדת הביקורת: ורד ירוחם ואור שולמן
  • אישור מינוי רו"ח העמותה: ישראל בוימפלק
  • בחירת מורשי חתימה: יצחק צחייק ונגה בריינס

הרשמה

 

אנא מלא פרטים ליצירת קשר: