העתירה טוענת כי האופן בו שונו חיובי הארנונה לסקטורים שלמים בתעשיה נגוע באי חוקיות ומשכך יש לחזור ולחייב נכסים המשמשים לעריכה (ו/או אולפני הקלטות ו/או פוסט-פרודקשן) בסיווג "בית מלאכה".

אנו מביאים את המידע האמור כשירות לעורכים שנתקלים בבעיות מסוג זה על מנת שיוכלו לשקול האם ההליך האמור יכול לשרת אותם.

עורך הדין המייצג את העותרים הוא ישראל ארוגטי לפין בטלפון 054-7878669 (אתר).

נמסר לנו שלכאורה עשויה לעמוד לעורכים האפשרות להצטרף להליך זה או להסתייע בו בדרך אחרת ואנו ממליצים לכל אחד בנפרד לערוך את הבירורים אל מול משרד עו״הד האמור, כמובן מבלי שתהיה בכך משום המלצה האם ובאיזה אופן להתקשר עם אותו משרד ולקחת חלק בהליכים המשפטיים.