אנו מצטרפים לקריאת ארגון הגג הבינלאומי שלנו טמפו בקריאה לשחררו ואומרים את המובן מאליו - עריכת סרטים עבור ארגון זכויות אדם אינה עבירה

The case of film editor Erhan Ors Case 12-10-2022.pdf