אנו פונים אל כל חברי האיגוד שעובדים עם חברת הוט ונתקלו לאחרונה בבעיה מסוג זה לפנות למשרד האיגוד. המידע נחוץ לנו מאוד כדי לאמוד את היקף הבעיה. כמובן ששמם של כל החברים הפונים אלינו יישאר חסוי.

מייל או בטלפון 077-4810350.