לחברי האיגוד בועז ליאון ורוני קלימובסקי שזכו ביום שישי בפרס האקדמיה על העריכה של הסדרה "תא גורדין"!