ובמיוחד לחבר האיגוד גיל תורן שזכה בפרס עיצוב הפסקול על ״העבריים״ יחד עם אביב אלדמע ועמי ערד וחברת האיגוד שרון יעיש שסרטה ״זונה כמוני״ זכה בפרס הסרט התיעוד.