מרתה ויזלטיר ואור בן דוד - "המיוחדת".

בועז ליאון ורוני קלימובסקי - "תא גורדין".

כל הכבוד ושיהיה בהצלחה.