"שומרי הסף" ו"חמש מצלמות שבורות" מועמדים לאוסקר לסרט התיעודי - קולנוע - הארץ.