תיקון חדש לחוק קובע כי מבעלי עסקים מסוימים אין לדרוש חשבונית לפני קבלת התשלום, וכי דרישתה היא עבירה פלילית נושאת קנס או שלושה חודשי מאסר.

במקום, ניתן להשתמש בחשבונית עסקה.

חבר איגוד שנדרש למרות החוק לתת חשבונית מס לפני תשלום - מוזמן להתלונן לאיגוד: 077-4810350.

מידע נוסף: