מצאנו לנכון להתייחס להיבטים רלוונטיים בתחום ההטרדה המינית וסביבת עבודה בטוחה.

להטרדה מינית הגדרה רחבה מאוד, הנעה בספקטרום שבין מגע גופי בעל אופי מיני ובין אמירות או הצעות (חוזרות) בעלות הקשר מיני, או אמירות מבזות בעלות הקשר כזה.

מגע גופני ואמירות מבזות הן הטרדה גמורה. הצעות ואמירות בעלות אופי מיני "בלבד" נחשבות כהטרדה רק אם הן "חוזרות" כלומר לא חד פעמיות ורק אם המוטרד הראה שאינו מעוניין בהן.

אולם, כאשר מתקיימים בין האומר ובין הנמען "יחסי מרות", כלומר כאשר הנמען תלוי במציע או באומר, הוא אינו צריך להראות חוסר עניין, או התנגדות, שכן די ביחסי המרות.

סביבת עבודה שבה קיימת הטרדה מינית עשויה לפגוע מאוד בכבודו של המוטרד, ולגרום לו לנזקים שונים.

בארגונים גדולים מחייב החוק לקבוע תקנון למניעת הטרדה מינית, וכן לקבוע "ממונה" שבפניו או בפניה ניתן להתלונן על הטרדה.

השאלה האם העורך הוא עובד או "קבלן" אינה רלוונטית לשאלת ההטרדה. העורך זכאי להגנת החוק, והתקנון כשהוא מבצע עבודה בארגון או בעבור הארגון.

אנו מעודדים כמובן את המודעות לנושא זה, ממליצים להתעדכן בדבר זהותו של הממונה, וכן עומדים לרשות החברים בכל שאלה או בעיה גם בנושא זה.

איגוד העורכים והיועץ המשפטי של האיגוד, עו״ד יובל נחמני.