בואו לשמוע מה עשינו השנה, מה מתוכנן לשנה הבאה, לפגוש את הועד ובעיקר - להיפגש.

19:45 התכנסות, כיבוד.

20:00 התחלת האסיפה, ענינים טכניים:

  • בחירת יו"ר לאסיפה.
  • הצגה ואישור של שינויים בתקנון:
  1. העלאת מספר חברי הועד המקסימלי משמונה לאחד עשר.
  • אישור מינוי חברי הועד.
  • הצגת הדוחות הכספיים ואישורם.

20:30 דבר היו"ר – סיכום השנה ומה עומד לפנינו.

20:45 הצגת היועץ המשפטי החדש (יחסית) של האיגוד, יובל נחמני.

21:00 דיון פתוח.

הרשמה