מאת ירון ליבנה

במדריך:

  • פתיחת פרויקט
  • התאמת חומרים ורטיקליים (הפוכים או ישרים)
  • התאמת חומרים רוחביים
  • הגדרות יצואהגדרות פריים ורקטילי באביד.pdf