השבוע חבר האיגוד עמי פרנזי הגיש תביעה נגד חברת אנדמול אנד שיין, תביעה בה נתתי חוות דעת מקצועית מתוקף תפקידי וניסיוני כמנהלת האיגוד

נגה בריינס

מנכ״ל איגוד העורכים - איגוד מקצועות הפוסט בישראל (ע״ר)

פרטים נוספים >>