חברים יקרים אתם מוזמנים לאסיפה השנתית ולאחריה סדנה אשר יערכו ביום א' ה- 12 ביולי 2015 בבית ציוני אמריקה בתל אביב. כמובן בליווי כיבוד קל ובירה.

תכנית האסיפה

18:00- 17:45  התכנסות

19:00– 18:00 פתיחת האסיפה הכללית

  • הצגת סיכום פעילות לשנת 2014 ותכנית העבודה לשנת 2015                                          
  • הצגת מאזן ודוחות כספיים 2014
  • אישור האסיפה הכללית לנושאים:
  1. מאזן ודוחות כספיים 2014
  2. דוח מילולי
  3. המלצות ועדת הביקורת
  4. אישור האסיפה להמשך העסקת משרד רואה החשבון ישראל בוימפלק
  5. בחירות למוסדות העמותה – חברי הנהלה וועדת ביקורת