חברי וחברות האיגוד,
במסגרת ישיבת הוועד הקרובה של האיגוד תתקיים אסיפה כללית של העמותה.
אנו מזמינים אתכם לקחת חלק באסיפה ובהצבעות, לבוא ולהשמיע את קולכם ולהיות שותפים פעילים בקביעת מדיניות האיגוד.

כמו כן, דרושים לנו חברים וחברות חדשים לוועד המנהל של האיגוד, על כן אנו מעודדים אתכם להגיע לאסיפה, להתרשם מדרך הפעולה של הוועד ובמידה ותרצו בכך, להציע את מועמדותכם לכהונה בו.

האסיפה תתקיים ביום ב' 20/6 בסדנאות הבמה, דרך שלמה (סלמה) 46, תל אביב, בשעה 19:30.


ההשתתפות באסיפה פתוחה בפני כל חבר וחברת איגוד שירצו בכך, ללא הרשמה מראש. עם זאת, במידה וברצונכם להגיע, נודה לכם על הרשמה מראש באמצעות הטופס שלהלן, וזאת על מנת שנוכל לאמוד את כמות המשתתפים הצפויה ולהיערך בהתאם.
על סדר היום באסיפה:

• מינוי יו"ר האסיפה ומינוי עורך הפרוטוקול
• אישור דו"ח מילולי לשנת 2015. לקריאת הדו"ח: דוח מילולי 2016.pdf
• אישור דו"ח כספי לשנת 2015. לקריאת הדו"ח: דוחות כספיים איגוד עורכי תמונה וקול בישראל.doc
• פרישת חברי הנהלה
• פרישת חברי ועדת ביקורת
• בחירת חברי הנהלה
• בחירת חברי ועדת הביקורת
• אישור מינוי רו"ח העמותה.
• אישרור בחירת מורשי חתימה.
• שינויי תקנון, ככל שיידרשו
• נושאים נוספים שיועלו על ידי חברי האסיפה.