חברים יקרים בישיבת הועד האחרונה הוחלט שפעם ברבעון נקיים שולחן עגול מקצועי (פיזי או בזום)

במפגשים אלה חברי איגוד יוכלו להעלות נושאים עד שבועיים לפני המפגש והועד וכל חבר איגוד שיבחר להשתתף ידון בהם

תכלית הפגישה הארגונית ומהותה היא עיסוק בנושאים מקצועיים, תנאי עבודה, קונפליקטים ובעיות, הצעות לשיפור, רעיונות ונושאים אחרים

המפגשים יערכו בכל יום שני האחרון של כל רבעון בשעות הערב במפגש פיזי או בזום

 

תאריכי המפגשים הקרובים (אפשר להוריד אותם גם ביומן האיגוד):

  • 28.6.21 יום שני בשעה 19:30
  • 27.9.21 יום שני בשעה 19:30
  • 27.12.22 יום שני בשעה 19:30
  • 28.3.22 יום שני בשעה 19:30
  • 27.6.22 יום שני בשעה 19:30
  • 26.9.22 יום שני בשעה 19:30

להרשמה והעלאת נושאים לשולחן >>