הישג גדול נרשם היום לארגוני היוצרים והעובדים בקולנוע ובטלוויזיה בועדת הכלכלה והחינוך שסיימה לדון בחוק רשות השידור. בהסכמה שהגיעו רשות השידור וארגוני היוצרים הוחלט כי רשות השידור  תשקיע  כבר ב-2012 10% ברכישת תכניות סוגה עלית שהם כ-50 מיליון ש"ח. כמו כן הצליחו נציגינו להוסיף סעיף בחוק המחייב שבהרכב מועצת הרשות יכלל נציג של יוצרי הטלוויזיה בקולנוע ובטלוויזיה.

בנוסף: הצלחה לארגוני היוצרים: ועדת הכלכלה של הכנסת בחרה שלא לדון בסעיף בתיקון לחוק רשות השידור, אשר משחרר את הרשות ממחויבותה בהפקות תוכן.