מועצת הקולנוע פירסמה את כל ההערות שהתקבלו לטיוטת הקריטריונים לתמיכה.