בהתקרב סוף שנת המס 2022 כמה תזכורות ורענונים לעצמאים, בעלי שליטה ושכירים במס' נושאים אשר יש להיערך לקראתם ולפעול בהתאם עד ליום 31.12.22. מאת רוא״ח האיגוד ישראל בוימפלק:

הערכות ועדכונים לקראת תום שנת המס 2022.pdf