חברים וחברות יקרים, אנחנו שמחים לבשר:

מהיום יוענק לחברים באיגוד סיוע ו/או מימון של הליכים משפטיים, בהתאם לקריטריונים שיפורטו בהמשך.

עד כה, במטרה שלא להגיע לשלב שבו נאלצו חברים באיגוד לפנות לערכאות משפטיות, סייע האיגוד במתן ייעוץ לעריכת חוזים טרם חתימה ובהכוונה בסוגיות מקצועיות שונות. הסבסוד החדש נועד להרחיב את הסיוע, להקל ולתמוך במקרים בהם העזרה בשלבים המוקדמים, לא הביאה לתוצאות הרצויות.

מתן הסבסוד כפוף למסגרת תקציב האיגוד, שלצערנו איננו יכולים לחרוג ממנו, ונועד לשרת כמה שיותר חברים הזקוקים לסיוע. התנאי הבסיסי הוא שהוא יינתן לחברי איגוד ששילמו דמי חבר ברציפות במשך שנה שלמה עד להגשת הבקשה לסיוע.

אנא קראו בעיון את התנאים הנוספים לקבלת הסבסוד, כפי שנוסחו על ידינו במטרה לסייע לכמה שיותר חברים.

חברות וחברים, מחויבות האיגוד לשיפור תנאי העסקתכם כרוכה בהגדרת מטרות ראויות ובחזון ארוך טווח. הרחבת התמיכה המשפטית נועדה לעזור לתת לכם כחברי איגוד פתרון נקודתי אבל גם ובעיקר לעזור בהטמעה של נורמות חדשות בתעשייה בה אנו עובדים. בכוונתנו להמשיך בהרחבה זו ככל שהתקציב מאפשר.

אי לכך אנחנו פונים אליכם ומבקשים להפיץ את בשורת האיגוד בקרב חבריכם למקצוע ודרבנו אותם להצטרף לשורותינו. ככל שאנחנו רבים יותר – כוחנו לפעול למענכם מתעצם ומשתכלל.

תודה על התמיכה המתמשכת בפעילות האיגוד.

נשמח תמיד לשמוע תגובות, רעיונות ומאוויים מכל אחד ואחת מכם.

בברכה,

ועד איגוד העורכים.

----------------

תמיכה בפניות חברים – נוהל

 1. האיגוד הקצה תקציב לתמיכה משפטית בתביעות חבריו לתשלום חובות ביחס לעבודה שתמורתה לא שולמה.
 2. לאור העובדה שתקציב האיגוד מוגבל, נוסחו קריטריונים שיאפשרו לתמוך בחברים, על מנת להשיג את התועלת המשמעותית ביותר, שכטובת ציבור חברי האיגוד כולו, עומדת לנגד עינינו.
 3. יודגש כי השלב הראשון לתמיכת האיגוד, הוא ניסיון מטעם האיגוד בשיתוף המחלקה המשפטית, לספק סיוע או הכוונה בנוגע לפניות חברים, וזאת במטרה למנוע את הצורך בפנייה לערכאות משפטיות לסוגיהן. סיוע זה, ניתן לכל חברי האיגוד וגם למצטרפים חדשים.
 4. ככל שניסיונות אלה לא יצלחו, וככל שנותר חוב שחבר האיגוד מבקש להוסיף ולדרוש אותו, יתמוך האיגוד לפי תקציב ותיעדוף מתעדכן, בסיוע ו/או במימון הוצאות פתיחת תיק, לפי בחירת חבר האיגוד, בהתאם לאפשרויות המשפטיות המתאימות שעומדות לרשותו (פנייה להוצאה לפועל ככל הניתן / פנייה לתביעות קטנות / פנייה לבית המשפט / פנייה לבית הדין לעבודה או כל ערוץ משפטי אחר במסגרתו תוגש תביעה כנגד החייב).
 5. הסיוע יימסר באמצעות מימון של הוצאות פתיחת התיק / אגרה / ליווי משפטי אחר הנדרש.
 6. בטרם תימסר התמיכה וכתנאי לה, בהתאם לתנאי ועקרונות האיגוד, קיימות מספר אמות מידה לאישור התמיכה.
 7. תנאים למתן התמיכה ביחס לחוב שנוצר במהלך 12 החודשים בטרם מועד הפנייה לאיגוד (להלן: "חוב חדש"):
  1. תנאים:
   1. חבר האיגוד לא קיבל תמיכה משפטית בנוגע לחוב, במהלך שלוש השנים האחרונות.
   2. קבלת מלוא מסמכי התיק המבוקשים על ידי האיגוד והמחלקה המשפטית.
   3. תשלום רציף של דמי החבר ב 12 החודשים האחרונים.
   4. מועד הגשת הפנייה ביחס לפניות שיוגשו באותו רבעון (ראשון בזמן קודם).
   5. סיכוייה של התביעה, כפי שייבחן על ידי המחלקה המשפטית של האיגוד.
   6. הגשת כתב תביעה (או שווה ערך) והגעה לדיון ראשון.
 8. התנאים למתן התמיכה ביחס לחוב שנוצר במהלך 13-24 חודשים בטרם מועד הפנייה לאיגוד, זהים לתנאי חוב חדש מלבד סעיף אחד:
  1. תשלום רציף של דמי החבר ב 20 חודשים מתוך 24 אחרונים, במקום תשלום רציף ב 12 החודשים האחרונים.
 9. מובן שמחבר איגוד שמנע מידע מהמחלקה המשפטית של האיגוד בקשר עם קבלת התמיכה, תישלל האפשרות לקבל תמיכה בשנת גילוי העלמת המידע וכן בשנה העוקבת.

אנא מלא פרטים ליצירת קשר: