ביום א' פרצו כ- 30 יוצרים ממטה המאבק לישיבת הרשות השניה שהתקיימה בבית ציוני אמריקה.

בישיבה זו התכוונה דאבוש להעביר את הוראת השעה לשנת 2009, הוראת שעה שמטרתה להקל על הזכיינים ע"ח פרנסתינו. עם כניסתינו לישיבה השמענו את דברינו הקשים מאוד ודרשנו מדאבוש להתפטר לאלתר מתפקידה- זו תמצית הוראת השעה מבחינתנו ויפה שעה אחת קודם.
באופן לא מפתיע, מועצת הרשות השנייה הפרה התחייבות מפורשת שנתנה לנו אך לפני זמן קצר, ולא הציגה מבעוד מועד לנציגי העובדים בטלוויזיה ובקולנוע את הוראת השעה נוסח דאבוש  שאותה בקשה לאשר במועצה וכך לבסוף מסתבר עשתה ( נכון לכתיבת שורות אלו, עדיין לא קבלנו את הוראת השעה נוסח דאבוש)
כמו בכל הפעמים הקודמות, המועצה אישרה אתמול בסתר עוד החלטה מהותית בדרך לקבורת היצירה המקורית בישראל. זאת, בניגוד לכל נורמה ראויה ומחייבת של שקיפות ציבורית.
כפי שמצטייר, ההוראה השעה נוסח דאבוש הוגשה לאישור הזכיינים  לפני ש"אושרה" על ידי חברי המועצה, וספק רב אם תקל במשהו על מצבן האנוש של הפקות המקור.

על שולחן המועצה הנחנו את מסמך הוראת השעה - נוסח ממ"ה:

כפיתרון למצוקה בשוק היצירה, דרש מטה המאבק כי התחשבנות של הרשות מול הזכיינים תהיה רבעונית ותחושב אך ורק על סמך חוזים חדשים שיחתמו במהלך 2009. במסגרת הצעה זו הרשות תורה לזכיינים לחתום לאלתר עם שוק ההפקות החיצוני על חוזים חדשים עבור הרבעון הראשון של 2009, עם ערוץ 2 - בהיקף 57 מיליון שקל לרבעון הראשון ועם ערוץ 10 - בהיקף 27.5 מיליון שקל לרבעון הראשון.
"על הרשות לאזן את ההקלות שהיא נותנת לזכיינים ולהתנותןן בשיטה יעילה ושקופה שתאפשר בדיקה התבטיח כי הזכיינים אכן עמדו במחוייבויות הוראת השעה. דרשנו לבחור גוף עצמאי וחיצוני, הכולל נציג של ארגוני היוצרים, שיוודא את חתימת החוזים החדשים מול המפיקים ואת ביצועם בפועל. 

"אנו מתנגדים להמשך צבירת החובות של הזכיינים העומדים היום על 200 מיליון שקל, חובות אותם הרשות מתקשה לגבות מהזכיינים למרות דרישותינו החוזרות ונשנות לחיסול חובות העבר. אי לכך אנו דורשים כי הרשות תפקח על הזכיינים על בסיס רבעוני ובכך תבטיח אי צבירת חובות נוספים ועמידה בהוראת השעה".

בגלל ההוצאה הזניחה על קולנוע לשנת 2009 אנו דורשים, שסכום ההשקעה בקולנוע יישאר כפי שהוא: ערוץ 2 – 8 מיליון ש"ח וערוץ 10 – 8 מיליון ש"ח".

התנאי המרכזי מבחינתנו להסכמה על הוראת השעה הוא כי תוכניות אשר הוגשו למועצה בלוחות השידורים משנים קודמות לא ייחשבו במניין ההפקות של 2009

מכתב מטה המאבק הקורא לנורית דאבוש להתפטר
את מסמך הוראת השעה - נוסח ממ"ה, הקדימו שני מכתבים: מכתב ממ"ה לחברי הרשות ומכתב מהיועמ"ש המשפטי של ממ"ה, עו"ד רוזנברג, בהם שאלנו את חברי המועצה שאלות קשות על אופן התנהלות הרשות והעומדת בראשה, התשובה לשאלות אלו היא אחת " נורית דאבוש תתפטרי". 

"העובדה שהיוצרים נדרשים לשלם לבדם את מחיר ההקלות ללא פיקוח או אכיפה היא שערורייה. הרשות השניה היא הגוף היחיד בישראל, שקיבל ערבויות מצוינות מכל הזכיינים ונמנע בכוונה מלאכוף את הערבויות הללו. במקום לפנות למי שערב לגופי השידור כלפי הרשות, מטילה הרשות את כל הנטל על כתפי היוצרים והעובדים.

את/ה כחבר/ה מועצה חייב/ת לשאול את עצמך "איך זה יתכן?" "מה מסתתר כאן?" "מי מונע מהרשות השנייה לפנות לערבים?", מדוע היוצרים והעובדים הם אלה שממנים את הוראת השעה??" 

"שלא יעבדו עליכם! הוראת השעה פוגעת קשות ביוצרי ועובדי הקולנוע והטלוויזיה ולא מסייעת להם. זהו אישור לזרוק לרחוב אלפי עובדים. זהו אישור לגרום נזק בלתי הפיך לתעשייה. הוראת השעה נוסח דאבוש היא קומבינה לטובת הזכיינים. הכסף המוזכר בהוראת השעה, לא יגיע בוודאות להפקות הקנויות ב-2009 זאת אחיזת עיניים, והנהלת הרשות השנייה אף הודתה בכך במפורש בפגישותיה איתנו.

"על יו"ר הרשות השנייה הגברת נורית דבוש להתפטר מיד. מאז כניסתה לתפקידה  ב 2005 פעלה באופן עקבי בשרות בעלי ההון והזכיינים ונכשלה בתפקידה כאחראית על הרגולאטור ומעלה בתפקידה הציבורי.    

ההתפטרות של הגב' דבוש, נציגת הזכיינים, היא הוראת השעה האמיתית הנדרשת יותר מכל כיום.

- חברת מועצה חושפת את פרצופה האמיתי של הרשות

טענותינו אשר הועלו במכתבים ואתמול בישיבת הרשות קבלו חיזוק מפתיע מצד חברת המועצה עו"ד נורית אמיתי, שחשפה במהלך הישיבה  את האופן הלא דמוקרטי שבו מתקבלות החלטות המועצה, קבינט מצומצם שבו נפגשים שני חברי מועצה עם הזכיינים ושם נסגרות החלטות שיתר חברי המועצה בכלל לא שותפים להן. אמיתי ציינה שהיא מכירה את עמדות הזכיינים, אולם עמדת איגודי היוצרים מעולם לא הועברה אליה כחברת מועצה.

ממ"ה מבקש לציין את אומץ הלב של עו"ד נורית אמיתי אשר  דרשה להימנע מקבלת החלטה עד שהמועצה תשמע ותפנים את עמדת היוצרים ביחס להוראת השעה. לצערנו, שאר חברי המועצה, ודאבוש בראשם, שוב העדיפו את אינטרס בעלי ההון על פני זה של הצבור והיצירה.

  • 1. מכתב משפטי של עו"ד רוזנברג: 1.pdf
  • 2. נספח הוראת השעה - ממ"ה: 2.doc
  • 3. מכתב הקורא להתפטרותה של דאבוש: 3.doc