התמודדות עם תופעת ההטרדה המינית ותרומתו של הקולנוע לשינוי חברתי למאבק באלימות המינית בישראל.

בסינמטק ירושלים ב 25 נובמבר 2015 בין השעה 10:00 – 15:00

פרטים נוספים: הזמנה לכנס מניעת הטרדה מינית בקולנוע.pdf