אנו מתכוונים לעשות ערב עיון בזכויות והחובות ביחסים מול סוכנות ונשמח לקבל בפניות אישיות בעיות / שאלות / קשיים שעלו בעבודה מול סוכנות על מנת שנבנה הרצאה יעילה ומועילה.

מה תפקידה של סוכנות?

  • לקדם אתכם מקצועית וכלכלית
  • להגן על האינטרסים המקצועיים והכלכליים שלכם
  • לפתוח בפניכם אופקים חדשים
  • לעזור לקריירה שלכם להגיע לאן שאתם רוצים

חובות הסוכנות הן:

  • אמינות - סוכנות צריכה להיות אמינה ולכבד אתכם ואת המעסיק שלכם. שמה הטוב של הסוכנות ומי שפועל בה משליך עליכם באופן ישיר.
  • שקיפות ומהימנות - הסוכנות צריכה למסור לכם כל חוזה, הזמנת עבודה, חשבונית ומסמך אחר הקשור לעבודתכם, טרם ולאחר חתימה.
  • גילוי נאות - סוכנות צריכה לעדכן אתכם במקרים בהם נוצרים או קיימים ניגודי ענינים.

אם אדם או גוף דורש מכם עמלה עבור העסקה בהפקה ו/או מאיים עליכם שאם תעזבו אותו לא תוכלו לעבוד בתעשייה ו/או מנסה לגרום לכם להסכים לסעיף אי תחרות הוא לא סוכן.

למערכת היחסים שלכם עם סוכן יש השלכות כלכליות, רגשיות ויצירתיות ולכן רצוי להתייעץ עם המחלקה המשפטית של האיגוד (חינם לחברי איגוד) לפני כניסה לקשר מחייב שכזה ולשאת ולתת על התנאים.

אנו מברכים על פעילות הסוכנויות ורואים בהן שותפות לקידום תנאי העסקה הוגנים ומקצועיות. אם אתם (ֿמעסיקים / אנשי פוסט / סוכנים) מרגישים אחרת, ספרו לנו, הדיסקרטיות עלינו.

אנא מלא פרטים ליצירת קשר: