חברים יקרים.

מזה מספר חודשים האיגוד פועל מול תאגיד השידור הציבורי בעניין מכרז פומבי 7/2018 להקמת מאגר תומכי הפקה לתאגיד ביניהם שלל מקצועות הפוסט.

לאחר שעורכים התקבלו למאגר כיוון שעמדו בקריטריונים מקצועיים ואומנותיים כראוי נעשו נסיונות לכפות עליהם הורדת מחיר ולאחר שלא הסכימו בוטל המכרז, וכך בוטלה זכייתם, בצורה בלתי חוקית.

סיכום הדברים וההתכתבות המלאה של האיגוד עם התאגיד מצורפים במסמך ששלחנו למבקר הפנים, ועדת הכלכלה וועדת הביקורת של התאגיד.

‎⁨מכתב האיגוד לגורמי הביקורת של תאגיד השידור 21.11.2018.pdf

בקצרה - אנו הופענו מול התאגיד בידיים פתוחות ומתוך רצון כנה לקדם שיתוף פעולה ולהגיע להבנות שיאפשרו העסקה של עורכים באופן שיאפשר לתאגיד לעמוד בתקציב ובמצבת כוח האדם ויחד עם זאת ישמור על התנהלות הוגנת מול העורכים. לצערנו התאגיד השיב פנינו ריקם. בצר לו, ניסה התאגיד לתקוף עצם זכותו של האיגוד להילחם על זכויותיהם. זה מה שקורה כשאין מה לטעון באופן ענייני. מישהו פעם קרא לזה, לתקוף את האיש ולא את האישיו. במסגרת זו, איים הערוץ בטענות סרק שהאיגוד פועל בניגוד לחוק ההגבלים העסקיים בהתערבו במכרז.

נבהיר בראשית הדברים שהאיגוד עומד בחוק ההגבלים העסקיים ואף מקבל יעוץ משפטי שוטף בנושא כבר שנים ארוכות וזאת לא רק מהטעם שאי עמידה בחוק (תיאום מחירים) נושאת עונשים כבדים אלא בעיקר מתוך תפיסה חברתית הגורסת כי לא ניתן לתקן עוול בעוול.

אנחנו כאן כדי להישאר, ולא ננוח עד שאחרון אנשי הפוסט יקבל את היחס ההגון והמקצועי שמגיע לו.

נחזור לנושא עצמו.

אנו מאמינים בתאגיד.

כאיגוד פעלנו להקמתו ותמכנו בפעילותו מתוך אמונה בחזון של שידור ציבורי הוגן, הגון ומקצועי. אך התנהלותו בעניין זה מאכזבת. מתוך אכפתיות ואחריות לתאגיד, למדינת ישראל ולציבור אנשי הפוסט, אנחנו מתכוונים לעזור לתאגיד לתקן את דרכיו (גם אם התאגיד כרגע מתמרד בתגובה).

התנהלותו החוקית של התאגיד חשובה לא רק במכרז זה נקודתית אלא משליכה על כל פעילותו. חברי האיגוד עובדים בו כשכירים, עצמאים, נותני שירותים, חברות הפקה ופזורים על כל מחלקותיו ובהפקות החיצוניות שלו. אם במחלקת החדשות של התאגיד יש קלקולים, מה קורה במחלקות אחרות? כיצד הוא מתפקד ככלב השמירה של הדמוקרטיה אם אינו מסוגל לשמור על החוק?

מעבר לכך כאזרחים משלמי מיסים אנו למעשה בעלי המניות של התאגיד. לכן חשוב לנו לפעול לא רק למען חברינו שנגרם להם עוול אלא גם עבור התאגיד עצמו שקם על חורבותיה של רשות השידור, אותה רשות שנסגרה, בין השאר, בגלל התרבות הארגונית הקלוקלת שלה שלא איפשרה הגינות, הוגנות ומקצועיות.

מסיבות אלה, כל אחת מהן וכולם ביחד, אנחנו מתכוונים להוסיף ולדרוש צדק בכלים העומדים לרשותנו - נחישות, סבלנות והתמדה.

לבסוף נציין שאנו גאים בעורכים שפנו לאיגוד בנושא ועמדו על זכותם החוקית שהם אנשי מקצוע מהשורה הראשונה וראויים לשבחים והערכה.

אנא קיראו את התלונה שלנו למבקר הפנים, ועדת הביקורת של התאגיד וועדת הכלכלה של הכנסת והמסמכים הנלווים וספרו לנו מה דעתכם. אנו נמשיך לפעול בנושא עד שהתאגיד יתקן דרכיו. ידינו תמיד מושטות לשיתוף פעולה עם כל גוף שידור והפקה.

כמו תמיד אנו קוראים לכם לעדכן אותנו בכל דבר ועניין בו אתם חשים כי נגרם עוול.

שלכם

איגוד מקצועות הפוסט