מצגת שהכין איגוד הבמאים המסבירה אודות האופן שבו מושקע ומחולק תקציב הממשלה לתחום הקולנוע בפשטות ובנגישות.

מה במצגת? תשובות למגוון שאלות, ביניהן: מה מעמדה של המועצה הישראלית לקולנוע ומי יושב בה? כיצד מתחלק תקציב התמיכה? מה סמכויותיה של השרה מבחינת התערבות בתהליך? ואחרות.