זה כמה שנים שמתקיים שיח ושיתוף פעולה עם ארגון ACE - American Cinema Editors ובשנה שעברה העורך אדגר בורקסטון ערך אתנו ראיון שהופיע במגזין המקצועי הרבעוני שלהם. ראיין גוסלינג הוא הקישוט לפני העניין העיקרי: