אתמול בלילה הגיעה משמרת מחאה של מטה המאבק - ממ"ה לעבר ביתו של אריאל אטיאס, שר התקשורת.

עם הגעתנו לביתו של השר קראנו לו לעמוד מאחורי החלטת ועדת הכלכלה של הכנסת - לחייב את ערוץ 10 להחזיר את כל חובות העבר שלו כ- 100 מיליון ש"ח ולעמוד בהתחייביות ההווה שלו ע"פ המכרז, או לצאת למכרז חדש! לערוץ 10 יש ערב סודי, צד שלישי במכרז בין הערוץ למדינה, שיכול לכסות את חובו של הערוץ שהגיע למצב שועדת הכלכלה דורשת את שלילת זכיונו בגלל הפרות חוק מתמשכות של קברניטי הערוץ.  אנו דורשים שהחוק ייושם גם על זכייניות ערוץ 2 -קשת ורשת, אם הן לא מחזירות את חובות העבר( והן יכולות גם להן יש ערב סודי ) ואינן עומדת בתנאי המכרז בהווה יש לדרוש מהן את החזר החובות לאלתר! או לצאת גם למכרז חדש- החוק חל על כולם!

שנות כהונתו של אטיאס היו שנים שחורות לתעשיית הטלוויזיה בישראל, שנים שבהם השר התעלם מדרישתינו להפגש עימו ולשמוע על מצוקה של 3500 אנשים שפרנסתם בסכנה, שנים שבהן החוק לא נאכף וכתוצאה מכך הגענו כולנו למצב העגום, אילו השר היה דורש לאכוף את החוק, המצב לא היה מדרדר לידי אנרכיה. אנחנו דורשים במעט זמן שנשאר לאטיאס כשר תקשורת, שיאשר את דין ועדת הכלכלה ויפעל לכפות ולאכוף את החוק על כל זכייניות הערוצים המסחריים- מוטב עכשיו! מאשר לעולם לא!
כפי שהתחייב לפנינו אתמול יועצו של אטיאס, אטיאס אמור להפגש עימנו בימים הקרובים!

מטה המאבק- ממ"ה  שיגר אתמול מכתב תמיכה לח"כים בועדת הכלכלה, בו הבענו את תמיכתנו בדבר החלטתם לחייב את ערוץ 10 לעמוד בחוק: להחזיר חובות עבר ולעמוד בתנאי המכרז, בהווה ולדרוש את אותו הדין גם מרשת וקשת!

*המכתב שנשלח לחברי ועדת הכלכלה:

חברי הכנסת נכבדים

אנו עובדי הקולנוע והטלוויזיה בישראל רוצים לחזק את ידיכם על ההחלטה שקיבלתם אתמול אודות מחויבותו של ערוץ 10 לעמוד בחוק. כולנו תקווה כי החלטתכם זו תאפשר לייצב את השוק והרגולציה בטלוויזיה המסחרית.

זכייני הערוץ קיבלו פעם אחר פעם אפשרות להיות שומרי חוק. מסיבות השמורות עימם בחרו הזכיינים ונציגיהם למשוך את החבל כל פעם מחדש ולהתל ברגולטור בתואנות מתואנות שונות ובכך פגעו בחוק, בצופים, בעובדי תעשיית הקולנוע והטלוויזיה  ובסופו של יום בעובדי הערוץ . הפרות ערוץ 10 יצרו כאוס בשוק הטלוויזיה וערוץ 2 החרה החזיק אחריהם כך שלמעשה המצב כיום הוא שחובות ערוץ 2 למסך ולציבור עולים בפועל על חובות ערוץ 10. לו היו זכייני הערוץ שומרים על החוק, היו מגינים בכך על עובדיהם שעושים עבודה נאמנה, על הצופים ועל שוק הטלוויזיה בישראל.

לא החזרת חובות בגובה 72 מיליון ₪ בלבד מונעים מהערוץ לפעול אלא הניסיון החוזר והנשנה של הערוץ לא לציית לחוק אלא לקבוע אותו. אנו קוראים לבעלי הערוץ להתעשת ולהגיע להסדר באופן מיידי עם הרשות השנייה בכל הקשור לכל חובות העבר.

ליבנו עם עובדי הערוץ. אנו מקווים כי אכן החובות ייושבו והערוץ ימשיך לפעול במתכונתו הנוכחית. במידה ובעלי הערוץ הנוכחיים יחליטו להרוס את הערוץ אנו משוכנעים כי ימצאו משקיעים אחרים שישמחו לעצב את דעת הקהל בישראל ולשמור על מקום עבודתם של העובדים המסורים.

רני בלייר , יו"ר איגוד הבמאים
ליאורה קמינצקי , יו"ר איגוד התסריטאים
אבישי כפיר , יו"ר פורום היוצרים הדוקומנטרים
חיים שריר, יו"ר איגוד מפיקי הקולנוע והטלוויזיה
דביר בנדק , יו"ר שח"ם, איגוד שחקני המסך
אבירם לוי , יו"ר אק"ט , איגוד העובדים בקולנוע ובטלוויזיה
גיא דגן, חבר הנהלת  איגוד העורכים

__________________________

ביום ראשון האחרון ה-25-1-09, אחרי שהכריז מטה המאבק במסיבת העיתונאים על מועדי השביתה ודרישותינו מהזכייניות: השבת הפקות המקור והפיתוחים, הצגת תוכנית עבודה מעוגנת תחת חוזים לשנתיים הקרובות והצגת הסדר לחובות העבר ע"י הזכייניות - תוך חודש ימים, עלינו כ- 60 איש לירושלים בכדי לוודא שמועצת הרשות השניה, אשר ערכה באותה העת ישיבה בנושא חילוט הערבויות מהזכייניות קשת ורשת בגין אי עמידתן במחוייבויות המכרז והפרת החוק, אכן תעמוד מאחורי הצהרות החילוט, שהוא בבחינת רגע היסטורי בתולדות הרשות השניה.

עם הגעתנו לבניין הרשות, משמרת המחאה קראה לחברי מועצת הרשות וליו"ר הרשות נורית דאבוש, לרדת ולשוחח עימנו. דאבוש אכן ירדה מלווה באייל בוחבוט יו"ר ועדת הטלוויזיה החדש של הרשות. בשיחה שקיימנו עימה מחינו כנגד "החילוט" המזערי שמבצעת הרשות שכן קנס בגובה 15 מיליון ש"ח הוא זעום לעומת ה-200,000,000 ש"ח שחייבות הזכייניות, כמו גם דרשנו שהכסף  אשר יחולט יועבר מיידית ליוצרים ולהפקות המקור.דאבוש הבטיחה שאכן כך יעשה, אולם מניסיוננו המר מול הרשות השניה, אנחנו יודעים שהצהרות לחוד ומעשים לחוד.

ובכל זאת, לפניכם עיקרי הדברים שהרשות החליטה שלשום בישיבה:

1. על הזכיינות רשת וקשת להגיש הצעה להסדר חובות העבר 2005-2007 ( לא כולל ערוץ 10) על סך
כ 95 מיליון ש"ח (לפי חישוב הרשות השנייה)  שיוחזרו בפריסת תשלומים שנתית שווה במהלך 6
השנים הבאות וזאת במקביל לביצוע מחוייביות ההווה- ע"פ החוק.

2. גובה סכום החילוט שאושר בישיבת הרשות עומד על 8.1 מליון ש"ח מרשת ו-7.5 מליון ש"ח מ"קשת".
אבל החילוט לא ימומש אם עד ה-  24-2-09, מועד תחילת השביתה שלנו, הזכייניות יציגו את הדברים
הבאים:

א. רשת, קשת תצגנה בפני מנכ"ל הרשות, מנשה סמירה, חוזים חתומים של כל הפקות לשנת
2009 בתחום הסוגה העילית בהתאם וכנדרש במכרז, ההפקות נדרשות להיות
הפקות מקור קנויות (לא אלו מבית ההפקה של הזכייניות). על הזכייניות להציג לפחות תשלום ראשון
על כל אחת מההפקות שתחתמנה וכן להגיש לוח תכניות מעודכן בהתאם.

ב. רשת, קשת נדרשות לתת תצהיר בדבר לוח הזמנים לסיום כל הפקה החתומה בחוזה.

ג. רשת, קשת תשלמנה את תשלומי חובות העבר  במקביל למחוייביות ההווה

אם לא ימולאו התנאים הללו הבטיחו ברשות, שה- 15.6 מיליון ש"ח שיחולטו משתי הזכייניות יחדיו (רשת+קשת) יוזרמו לשוק היצירה מיידית ע"י הרשות (כנראה ב- אמצעות מכרזים שתפרסם הרשות).

3.אושר חילוט ערבויות בגין הפרת מחוייבויות המכרז ל-3 הרבעונים הראשונים של 2008.
מרשת יחולטו  ש"ח 750,000 מערבויותיה ומקשת יחולטו 800,000 ש"ח כנ"ל. הרשות תפעל לפרסם
מכרזים לביצוע הפקות מקור בשווי החילוטים הללו, 1,550,000 ש"ח בסך הכל..

זהו אכן שינוי מרענן בגישתה של הרשות, אבל אל לנו לשכוח, שהרשות הצהירה בעבר הצהרות דומות, החליטה החלטות כאלו ואחרות  ונתנה לנו לא פעם להאמין שהנה היא הולכת למלא את תפקידה ולהיות השוטר המצטיין בפיקוח על זכייניות מפרות חוק.

חברים יקרים,
אנחנו בעיצומו של מאבק לא פשוט, אבל אנחנו כאן ואנו נוכחים,
אנחנו דורשים דבר פשוט ובר השגה, יישום החוק במלואו
החוק מבטיח לנו,
3500 העובדים בקולנוע ובטלוויזיה פרנסה בכל ז'אנר קיים וערוץ מסחרי באשר הוא.
התגייסותכם למאבק, הנחישות שאתם מפגינים בבואכם להפגנות ולפעולות המאבק,
מחממות את הלב
ומעוררות השתאות
יישר כח לכולם

______________________________

27.01.09

ארגוני העובדים בקולנוע ובטלוויזיה  מברכים את ועדת הכלכלה על החלטתה לאכוף את החוק על זכייני ערוץ 10.  לאחר שנים בהם היה ברור לכל זכיין כי אין רגולציה של ממש בתחום,  באה היום ועדת הכלכלה והבהירה באופן שאינו משתמע לשני פנים כי חוק יש לקיים.  במקביל אנו דורשים כי החלטת הועדה לא תשמש כמפלטם של בעלי ההון השולטים בו, לטובת התמזגות עם רשת. לא יתכן שמפר חוק בערוץ אחד יהיה בעליו של ערוץ אחר.

אנו דורשים מבעלי הערוץ ומהרשות השניה לדאוג כי הערוץ יעמוד בכל מחויבויותיו הכלכליות למפיקים השונים הנמצאים בקשרי עבודה מול הערוץ. כפי שזכור לכל הערוץ גרם לפשיטות רגל שלא מעט מפיקים רק לפני חמש שנים.

יחד עם זאת חובה לציין כי חובם של זכייני ערוץ 2 שלוש שנים בלבד מאז תחילת תקופת הזיכיון החדש עולה חובות ערוץ .10 אנו קוראים לועדה לפעול באופן מיידי באותה מידת נחרצות  גם כנגד הפרות החוק של רשת וקשת ולהחיל דין אחד על כולם.

אנו קוראים לזכייני ערוץ 10 וערוץ 2 להשיב באופן מיידי את חובות העבר, לעמוד התחייבויותיהם בחוק ובמכרז ולראות בקביעתו של המחוקק הזדמנות להתחדשות ואפשרות ליצירת טלוויזיה  ישראלית מקורית איכותית לשנים רבות.

_______________________

אתמול, יום ראשון ה- 25/1/09 בשעה 11:30 הכריז מטה מאבק העובדים בקולנוע ובטלוויזיה על מהלך היסטורי,
שביתת אזהרה בת שלושה ימים בערוצים המסחריים,
במידה והזכייניות קשת, רשת, ערוץ 10 לא תמלאנה את הדרישות הבאות:

1. החזרת הפקות המקור והפיתוחים לעבודה
החזרה לעבודה במיידי, את כל הפקות המקור והפיתוחים
שנעצרו / הוקפאו / בוטלו בחודשיים האחרונים
מועד אחרון להחזרת ההפקות ה - 24  לפברואר 2009

2. הצגת תוכנית עבודה לשנים-2010-2009
התוכנית צריכה להיות מעוגנת וחתומה בחוזים מול מפיקים - תוך חודש ימים,
מועד אחרון להצגת התכנית ה-24 לפברואר 2009

3. הסדר חובות העבר
הגשת הצעה ע"י הזכייניות להסדרת חובות העבר לשנים 2005-2007
תוך חודש ימים,
מועד אחרון להגשת ההצעה ה- 24 לפברואר 2009

אם הזכייניות , רשת, קשת וערוץ 10 לא תמלאנה את כל דרישותינו עד
ה- 24 לפברואר 2009
ישביתו עובדי הקולנוע והטלוויזיה בישראל את ערוץ 2 וערוץ 10.

אנחנו, העובדים והיוצרים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל
עושים קאט! לרגולציה רופסת,
קאט! לגזלה,
קאט! להפחדה,
קאט! לניצול,
קאט! לרמיסת החוק  ע"י רשת, קשת וערוץ 10

שביתה
24-25-26 לפברואר 2009
קאט!
זכייניות יקרות, הסבוב הראשון של השביתה היה רק הפרומו....

_______________________

להלן דבר מטה מאבק היוצרים:
היום, יום ראשון ה-25 לחודש, הרשות השניה, לראשונה בתולדותיה עומדת לבצע אכיפה של ממש על זכייניות הערוצים המסחריים- חילוט ערבויות של כמה מיליוני שקלים בגין הפרת החוק וחובות עבר על השנים 2005-2007.

היום, עשויה הרשות  לחשוף לראשונה את שיני הרגולטור.
כמה חדות הן? והאם היא באמת תחשוף אותן הלכה למעשה נדע בודאות היום.

מטה מאבק העובדים בקולנוע ובטלוויזיה שיגר מכתב לחברי מועצת הרשות, בו הצגנו לפניהם את תמונת המצב העגומה של זמן ההווה ( לא חובות העבר) בתעשייה. הזכיינים ממשיכים במדיניות הפרת החוק וצוברים חובות לשנתיים הקרובות שמשמעותם: לנו- אין עבודה ב- 2009-2010

חובות העבר 2008: הנתונים יפורסמו במהלך השנה

לפניכם נתונים מרכזיים מתמונת מצב-הווה:

מחוייבויות הווה-חובות בהתהוות
2009-2010: כ- 200,000,000  ₪

פיתוחים והפקות מקור- בתחום הדרמה - לשנתיים הקרובות

בהתאם למכרז ועל פי החוק, בשנתיים הקרובות -עכשיו,2009-2010,
אמורים הזכיינים לעלות לשידור דרמות טלוויזיה בערוץ 2 ו 10
בהיקף של כ 190 מיליון ₪= 365 שעות שידור

.
• 365 שעות שידור = 28 סדרות דרמה בנות 13 פרקים כל אחת.

• 365 שעות שידור = 3,450 ימי עבודה לצלמים, תאורנים, אנשי ארט, שחקנים, מלבישות,
מאפרות, ואנשי קול

• 365 שעות שידור = 17,000 ימי עבודה לעורכי וידאו, עבודה לפחות ל- 200 תסריטאים, במאים
ומפיקים למשך יותר משנתיים.

סה"כ פרנסה לאלפי משפחות בישראל
בפועל מה שקורה עכשיו הוא שיש בעשייה  רק כ- 7 פרויקטים דרמטיים בלבד,הנמצאים בשלב כזה או אחר של עבודה וגם הם תחת תנאי עבודה מחפירים.

פיתוחים והפקות מקור - בתחום הדוקומנטרי -לשנתיים הקרובות

בהתאם למכרז ועל פי החוק, בשנתיים הקרובות -עכשיו,2009-2010,
אמורים הזכיינים לעלות לשידור סרטים תיעודיים בערוץ 2 ו 10
בהיקף של כ 27 מיליון ₪ = 80 סרטים דוקמנטרים

• 80 סרטים דוקו' = 800 ימי עבודה לצלמים, עוזרי צלמים, מקליטים, מאפרות.
• 80 סרטים דוקו' = 4,000 ימי עבודה לעורכים.
• 80 סרטים דוקו' = הם:5,600 ימי עבודה לתחקירנים ועורכי תוכן ופרנסה ועבודה ל 80 במאים
ומפיקים למשך יותר משנתיים.

סה"כ פרנסה לאלפי משפחות בישראל
בפועל מה שקורה עכשיו הוא שיש בעשייה רק כ- 10 פרויקטים תיעודיים בלבד, שעל חלקם קשה לומר שהם תיעודיים, וגם הם נעשים תחת תנאי עבודה מחפירים.
דרישתנו מהרשות השניה :,

הסכום שהיא תחלוט מהזכיינים - יועבר במיידי ל2010-2009
השקעה בהפקות מקור- זמן הווה .

אנחנו מברכים את הרשות שהחליטה להשתמש בכלי החילוט,
אולם עם כל הכבוד לרגע ההיסטורי חובות העבר, טישטוש ההווה וגורל העתיד של ההפקה המקורית בערוצים המסחריים, מתארים תמונה שחורה ופסימית.

יום א' הקרוב המאבק מתחדש ובמלוא עוצמתו
3500 בתי אם ואב עושים קאט! למצב
למכתב ששיגר מטה המאבק לחברי מועצת הרשות השניה >>

הרשות השניה תדון ביום ראשון בחילוט ערבויות רשת וקשת- וואלה >>

_____________________________