טבלת מקצועות הפוסט וקרדיטים

(העמוד עדיין בעריכה)

 

תיאור המקצוע

קרדיט טלויזיה

קרדיט קולנוע

מקרים מיוחדים והערות

עריכה אחראי למיין את חומרי הגלם ולהרכיב את חלקי השוטים הנבחרים בסדר מסויים שיעביר את רצף הארועים אשר בונה את האמירה ואת יחסי "מרחק-רגש" המהווים את החוויה הקולנועית ממנה שואב הצופה את רשמיו מהסרט. הפעולה נעשית באמצעות שימוש בתוכנת עריכה.

עריכה

Editor

עריכה

Editor

עריכת חדשות:

עריכת תמונה

Picture Editor

עריכה נוספת העורך שהיה אחראי בחלק משני מזמן העריכה לעריכת הסרט.

עריכה נוספת

Additional Editing

עריכה נוספת

Additional Editing

כפוף לתנאים הכתובים בחוזה בין הבמאי למפיק.
עוזר עריכה

איש צוות חדר העריכה שתפקידו: ארגון וסידור חומר הגלם, רשימת הערות בזמן הקרנות מבחן, סידור דוחות מצלמה וסאונד, הערות תסריט, דוחות מעבדה והעברות סאונד, לוגינג, בדיקות סינק, עריכת אסמבלי ולפעמים עריכה ראשונית.

בתהליכי סיום: הכנת החומרים לעריכת הסאונד, ביצוע אונליין ראשוני לתמונה (ייבוא חומרי מקור).

עוזר עריכה

(במקרה שיש כמה עוזרי עריכה: עוזר עריכה ראשון, עוזר עריכה שני)

Assistant Editor

(First Assistant Editor, Second Assistant Editor)

עוזר עריכה

(במקרה שיש כמה עוזרי עריכה: עוזר עריכה ראשון, עוזר עריכה שני)

Assistant Editor

(First Assistant Editor, Second Assistant Editor)

התפקיד אינו כולל תמלול או תרגום

עורך אונליין ועיצוב תמונה וצבע

/

עיצוב תמונה וצבע

אחראי על שלב עיבוד אות הוידיאו בתהליך גימור הסרט הערוך.

מביא לביטוי את הסגנון הצורני המיוחד של הסרט.

מאזן צבעוניות, מתקן פגמים בשוט, מאחד פורמטים ומכין לשידור והקרנה ע"פ התקן המקובל.

אונליין ועיצוב תמונה וצבע

/

עיצוב תמונה וצבע

Colorist

/

On-Line

עיצוב תמונה וצבע

Colorist

 
דגימה

קבלת החומרים מיום הצילום והכנתם לעריכה - יבוא, המרות, ארגון וסידור חומר הגלם לעריכה.

בדיקת תקינות החומרים, סינכרון מצלמות וסינכרון סאונד.

דגימה

Digitization

דגימה

Digitization

התפקיד אינו כולל תמלול או תרגום
עיצוב פסקול שילוב וניהול כל האספקטים הקשורים לפס הקול של הסרט לביטוי הסגנון הייחודי של הסרט.

עיצוב פסקול

Sound Designer

עיצוב פסקול

Sound Designer

ישנו מנעד רחב בתוך מקצועות הסאונד, מומלץ להתקשר להתייעץ בנוגע לקרדיט המתאים.
אפקטים חזותיים שימוש בכלים דיגיטליים על מנת לייצר מניפולציות בתמונה - הנעת, מחיקת, יצירת והוספת אלמנטים ושינויים בפריים המצולם. 

אפקטים חזותיים

Visual Effects

אפקטים חזותיים

Visual Effects

 

 
עיצוב כותרות  

עיצוב כותרות

Opening Title Design

עיצוב כותרות

Opening title Design

מיקום הקרדיט משתנה ביחס לנפח העבודה.

הערות כלליות:

 1. במקרים בהם יש עורך תוכן (חדשות, תוכנית תחקירים וכדומה) ינתן קרדיט עורך וידאו.
 2. במקום עורך אונליין, יינתן קרדיט עורך אונליין ועיצוב תמונה וצבע.

מיקומי הקרדיט:

 • עריכה 
  • סוגה עילית: סיקוונס כותרות פתיחה, אחרי הצלם הראשי, באותו גופן, גודל וצבע.
  • אחר: רולר או כותרות סגיר, אחרי הצלם הראשי, באותו גופן, גודל וצבע.
 • עריכה נוספת
  • סוגה עילית: סיקוונס כותרות פתיחה, אחרי עריכה, באותו גופן, גודל וצבע.
  • אחר: רולר או כותרות סגיר, אחרי עריכה, באותו גופן, גודל וצבע.
 • עוזר עריכה
  • אחרי עוזר הצלם
 • עורך אונליין ועיצוב תמונה וצבע
  • סוגה עילית: אחרי צוות ההפקה הראשי ולפני עוזרי הצלם ועוזרי העריכה.
  • אחר: אחרי עיצוב פסקול. אם אין מעצב פסקול, אחרי עריכה.
 • עיצוב פסקול
  • סוגה עילית: סיקוונס כותרות פתיחה, אחרי עריכה, באותו גופן, גודל וצבע.
  • אחר: רולר או כותרות סגיר, אחרי עריכה, באותו גופן, גודל וצבע.
 • אפקטים ויזואליים/חזותיים
 • תלוי בנפח העבודה ובסוג הפרוייקט 
  • סוגה עילית ונפח עבודה גדול: סיקוונס כותרות פתיחה, אחרי הניהול האמנותי או העריכה, באותו גופן, גודל וצבע.
  • אחר ונפח עבודה רגיל: רולר או כותרות סגיר, אחרי עריכה, לפני או אחרי אונליין ועיצוב תמונה וצבע תלוי בנפח העבודה ובנפח העבודה של אונליין ועיצוב תמונה וצבע, באותו גופן, גודל וצבע.