תמונה מישיבת ועדת שחםבשדולה למען התרבות בכנסת הבענו את עמדתנו בקשר למעמד היוצר והצורך בהגנות בחוק על פרילנסרים.
בשימוע מול ועדת שחם, דרשנו שהרשות השנייה לטלויזיה ורדיו תאכוף את נאותות ההפקה, את מחויבויות הזכייניות להגיע להסכמים עם איגודי היוצרים ותעמוד לצד היוצרים נגד כל ניסיון להרע את תנאי העסקתם. בקיצור, שתשים את האנשים שמאחורי המסך בחזית. בנוסף המלצנו להגדיל את תקציבי המינימום לסוגה העילית ואת השקעות הזכייניות בסרטי קולנוע.
לשמחתנו הועדה החליטה על ההמלצות האלה.
בכנסת בוועדת הפנים השתתפנו בדיון בנושא ארנונה לאמנים בדרישה להגדיר עורכים (לרוחב מקצועות הפוסט) כאמנים ולהעניק לסטודיו שלהם ארנונה מוזלת.
השתתפנו בדיון בנושא החדשות המקומיות ולצערנו בדיון השני בו לא נכחנו נגזר דינן של החדשות המקומיות ועובדי החדשות המקומיות. הנה מכתב איגודי היוצרים לועדת הכלכלה בנושא.
אנו ממשיכים בפעילות למניעת העסקת אנשי פוסט דרך קבלני משנה. בקרוב תצא הודעה בנושא.
לצערנו עדיין מגיעות תלונות על הפקות שמבקשות חשבונית מס לפני תשלום. אנו מדגישים שזו דרישה לא חוקית! אנא עדכנו אותנו אם מישהו מבקש מכם לעבור על החוק.
והנה טיזר למה שעוד עבדנו עליו חזק החודש:

שעה נוספת בתוספת