כמו תמיד ייעצנו לחברי איגוד על חוזים לפני חתימה, טיפלנו בעיכובי תשלומים ועסקנו בעוד כמה נושאים שעדיין לא בשלים לפרסום וגם:

נפגשנו עם המחלקה המשפטית של "קשת" (אביטל און שחר ושרית הכט) ודנו איתן בנושאים שונים. נציגות המחלקה המשפטית הביעו נכונות לקיים ערוץ תקשורת ישיר מול האיגוד.

נפגשנו עם המכון לאחריות תאגידית והעלינו בפניהם את המכשולים וההגבלות שחלות על פרילנסרים ומצבם המיוחד בשוק התקשורת במטרה לבחון אפשרות ליצירת הצעת חוק משותפת שתתן לפרילנסרים את אותן ההגנות שיש לשכירים מבחינת שעות העבודה, עובדי קבלן ועוד.

נפגשנו עם עו"ד אמיר ירון, סגן יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות כדי לקבל את גיבוי ההסתדרות בנושא מסוים שעומד על הפרק.

 יזמנו פגישה של מנהלי בתי הפוסט במטרה לבחון הקמת שדולת בתי פוסט ולפעול לקבלת הטבות ותמריצים מהמדינה לתעשייה שמעסיקה אנשי פוסט ישראלים. הפגישה נערכה ברוח טובה והתגובות היו מעורבות.

נפגשנו ליום עיון עם רואה החשבון אורי בארי שהאיר את עינינו בנושאים כלכליים וביקש מאתנו, ובצדק, לחשוב על העתיד ולהערך אליו.

העברנו למשרד המשפטים ומועצת הקולנוע דוגמאות נבחרות (בלי פרטים מזהים, כמובן) של תלונות על הלנות שכר שקיבלנו מעורכים ודיווחים על עבודה בדיפר בהפקות הנתמכות ע"י קרנות הקולנוע. במועצה התגבש צוות בניהולו של חבר המועצה שאול מייזליש, ואנו מקווים שהצוות יכניס תיקונים באופן חלוקת הכספים ע"י הקרנות, כך שהכספים שמועברים להפקות יגיעו לאנשים העובדים בהפקה, ובשאיפה שלהתנהלות מסוג התנערות מתשלום או הלנת שכר על ידי גופי הפקה תהא השפעה על חלוקת הכספים ע"י הקרנות.