נילי פלר על עריכת "גן עדן", טל רבינר על עריכת "החיים כשמועה" ובועז ליאון (עריכה) ואופיר לוקיי (עיצוב פסקול) על "לוד בין יאוש לתקוה".