"איה" הישראלי מועמד בקטגוריית הסרט הקצר בתחרות פרסי האוסקר. סרטם של מיכל ברזיס ועודד בן נון נערך בידי חבר האיגוד דב שטויר, אפקטים ויזואליים בידי חבר האיגוד ערן פלר. בהצלחה!

לידיעה ב״הארץ״.

_______________________

27.12.14

שני סרטים קצרים שנערכו בידי חברי איגוד נמצאים ברשימה הקצרה למועמדות לאוסקרים - ״איה״ בידי דב שטויר ו״חופש גדול״ בידי נופר וולפרו. בהצלחה!