התקבלתם לעבודה חדשה? על מה אסור להתפשר בתנאי ההעסקה - על מה כדאי להקפיד בקשר לחוזה בעבודה חדשה ומדוע לא כדאי לפוצץ את המשא ומתן בגלל שכר (כלכליסט)

 

תעסוקה וזכויות עובדים - אתר כל זכות