בעקבות ההתנערות לכאורה של תאגיד כאן מחוק המכרזים במחצית השנייה של שנת 2018 הגשנו יחד עם עמותת הצלחה בקשת חופש מידע.

המידע אותו ביקשנו הגיע (חלקית) ב 29.1.20 והוא מוגש לפניכם.

‎⁨פירוט משרות פוסט בתאגיד כאן ושכר⁩.pdf

פרוטוקול ועדת מכרזים 2.8.18.pdf

פרוטוקול ועדת מכרזים 14.8.18.pdf

פרוטוקול ועדת מכרזים 18.6.18.pdf

פרוטוקול ועדת מכרזים 26.4.18.pdf

פרוטוקול פתיחת הצעות מחיר 16.10.18.pdf

פרוטוקול פתיחת מעטפות מיום 22.4.18.pdf

פרוטוקול ועדת מכרזים 3.6.18.pdf

פרוטוקול ועדת מכרזים 4.10.18.pdf

פרוטוקול ועדת מכרזים 5.9.18.pdf

פרוטוקול ועדת מכרזים 13.5.18.pdf

פרוטוקול ועדת מכרזים 18.10.18.pdf

פרוטוקול ועדת מכרזים 24.6.18.pdf

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 21.8.18.pdf

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 25.5.18.pdf

 

באותו עניין: