מצאנו לנכון להביע את דעתנו המקצועית ואת המלצת האיגוד בנדון.

האיגוד פועל מזה תקופה לא קצרה בעניין זה, מתוך מטרה להביא לכך שבהתקשרויותיה של רשות השידור עם אולפני עריכה, ישופרו תנאי ההעסקה של העורכים.

פורסמו כעת תנאי המכרז החדש של רשות השידור לאספקת שירותי עריכה לטלויזיה. בין שאר התנאים שדרשה הרשות מהמצעים במכרז- צירוף קורות חיים של עורכים שיועסקו על ידי המציע בעריכה בעבור רשות השידור.

לשם שמירה על אינטרס העורכים, האיגוד ממליץ כי עורכים שיתבקשו לתת את קורות החיים שלהם לצורך זה, יתנו את השימוש בקורות החיים בהתקשרות קבועה עם המציע, ובאופן שיבטא את ניסיונו המקצועי ויכולותיו של העורך.

בכל מקרה, האיגוד אינו ממליץ לעורכים להתיר שימוש ללא תנאי בקורות החיים שלהם.

נציין, כי אין באמור לעיל, כדי לגרוע מעמדתו העקרונית של האיגוד, לפיה ראוי כי רשות השידור תתקשר בהעסקה ישירה עם כל עובדי הפוסט המעורבים בתכנים המיועדים לשידור על ידה.

בשורה התחתונה:

אנו ממליצים לא להרשות שימוש בקורות החיים שלכם למטרת הצעה למכרז לפני שסגרתם את תנאי ההעסקה מול אולפן הפוסט שמעוניין להשתמש בהם כדי לזכות במכרז.

חבר איגוד שמתלבט או זקוק להבהרות או יעוץ לפני הסכם בנידון, מוזמן לפנות אלינו.