מס הכנסה עורך בימים האחרונים ביקורות בעסקים בהם הוא בודק בין היתר האם הופקו קבלות בגין מענקי קורונה שהתקבלו בעסק.

במקרה שאין קבלה, מדובר לשיטתם ב "אי רישום תקבול" דבר העלול לגרום לפסילת ספרים !

נא וודאו כי הוצאתם קבלה על כל תקבול כנ"ל.

 

מי ששכח להוציא קבלה, עדיף להוציא עכשיו באופן מיידי. ולציין ע"ג הקבלה במקום בו מציינים את פרטי התקבול, את תאריך התקבול.

עם זאת התאריך בקבלה יהיה תאריך של היום בו אתם רושמים אותה בפועל (לדוגמא 24.2.2021).

כמו כן, שימו לב והקפידו גם מכאן ואילך - יש להוציא קבלה בלבד לא חשבונית מס ואין לצרף לדיווחי המקדמות למס הכנסה ו/או למע״מ. הנמען יהיה לרשות המיסים