לפני כמה שבועות משרד התרבות ביקש את עמדות הציבור בנוגע לתיקון רוחבי שהוא מעוניין לעשות - לבטל באופן רוחבי במבחנים של מינהל התרבות הן את ההסדרים שנקבעו שם בעניין קביעת שכר מירבי של המנהל הכללי של גוף נתמך או של המנהל האמנותי שלו והן בעניין בחינת מצבו התקציבי של גוף נתמך כך שרק ההסדרים שנקבעו בסעיפים 6 ו-8 לנוהל לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור, שפרסם שר האוצר ב-2019, יחולו על מוסדות שנתמכים על פי מבחני התמיכה של מינהל התרבות.

למיטב הבנתו והנתונים העומדים לרשותנו אם התיקון הזה יעבור שכר בכירים במוסדות תרבות (מוזיאונים, קרנות קולנוע ואף איגודים) יוקפץ בעשרות אחוזים על חשבון התקציב המופנה ליצירה.

אז פרטנו, הרחבנו, הבאנו דוגמאות והמלצות ושלחנו למשרד התרבות והמסמך מצורף כאן כקובץ פידיאף (איגוד העורכים - תיקון רוחבי למבחני התמיכה של מינהל התרבות 6.12.21 סופי.pdf).

אנו ממליצים לקרוא את נייר העמדה שלנו כיוון שיש בו מידע על השכר המשולם למוסדות התרבות, תאור הכרסום הזוחל בשנים האחרונות בתקציב המופנה לקולנוע, אי סדרים ועוד דברים מענינים.

 

אם אתם רוצים להביע את עמדתכם העצמאית על התיקון הזה, נשמח שתעשו זאת כאן. אתם יכולים גם לצרף את נייר העמדה שלנו לעמדתכם, אם אתם מסכימים עם מה שכתבנו.

שלכם

איגוד העורכים

-----------------------

1 https://bit.ly/3p7QYm8 פרסום טיוטת תיקון רוחבי למבחני התמיכה של מינהל התרבות באתר משרד המשפטים https://www.gov.il/he/departments/about/about_ministry_of_culture_education 2 מטרות מנהל התרבות

3 https://bit.ly/32MeX2P קובץ אקסל סיכום תמיכות ממנהל התרבות ב 2019 עם נתוני שכר. נדגיש כי התמיכה הציבורית המצוינת גבוהה יותר בפועל כיוון שבמסמך לא מצוינת תמיכת הרשויות המקומיות.

5 https://bit.ly/301NPI2 ניתוח כלכלי של המבחנים לחלוקת כספי התמיכות בתיאטרון של משרד התרבות 6 לא בדקנו את כל התאטראות, רק את אלה שתמיכת המשרד בהם ב 2019 היתה גבוהה מ 5,000,000₪.

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-1495569,00.html 7

8 https://bit.ly/3gUsAP7 תקציב קרנות הקולנוע 2017,2018

9 https://bit.ly/32MeX2P קובץ אקסל סיכום תמיכות ממנהל התרבות ב 2019 עם נתוני שכר. נדגיש כי התמיכה הציבורית המצוינת גבוהה יותר בפועל כיוון שבמסמך לא מצוינת תמיכת הרשויות המקומיות.

10 https://bit.ly/301NPI2 ניתוח כלכלי של המבחנים לחלוקת כספי התמיכות בתיאטרון של משרד התרבות

לינקים:

 

אנא מלא פרטים ליצירת קשר: