חברים נכבדים,

בית המשפט מחייב את רשות השידור להמשיך ולדווח לארגוני היוצרים על עמידתה בחובות הרכישה עד לסוף שנת 2016!!! בנוסף, מטיל על המשיבים תשלום הוצאות.

 ככל שרשות השידור תמשיך להתקיים והחוק לא ישתנה, הרי שארגוני היוצרים מעתה ואילך הם המפקחים על עמידת רשות השידור בחובותיה.

 בשורות טובות לאיגוד היוצרים (איגוד העורכים, איגוד המפיקים, אקט, איגוד הבמאים, איגוד התסריטאים, פורום היוצרים הדוקומנטרים ושחם) וכל הכבוד לעורכי הדין ינון סרטל ויהושוע רזניק.

פסיקה.pdf