TLVFest – הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע גאה יציין השנה 13 שנים לפעילותו בין התאריכים 31/5-9/6 2018

מועד אחרון להגשה: יום ראשון ה- 25 בפברואר 2018, בשעה 24:00 - להרשמה בקרו באתר הפסטיבל

 

בפסטיבל ישנם ארבעה מסלולי הגשה :

1. תחרות הסרט הישראלי הקצר – בכורה ישראלית בלבד (עד 40 דקות) – ההרשמה פתוחה לסרטים ישראלים שהפקתם הושלמה לאחר ינואר 2016 ושטרם הוקרנו או שודרו בישראל בכל מסגרת שהיא (כולל סטרימינג ברשת).

2. תחרות היצירה הצעירה – סרטי נוער (עד 40 דקות) – ההרשמה לתחרויות פתוחה לסרטים ישראלים שהפקתם הושלמה לאחר ינואר 2016.

3. סרטים ישראלים תיעודיים/עלילתיים באורך מלא (60 דקות מעלה) – ההרשמה לתחרויות פתוחה לסרטים ישראלים שהפקתם הושלמה לאחר ינואר 2016. סרטים ישראליים באורך מלא שיוקרנו בבכורה ארצית בפסטיבל לקולנוע גאה יוכלו להיות מועמדים להשתתף בתחרות הבינלאומית, בהתאם להחלטת צוות הלקטורה.

4. קצרים ישראלים – מחוץ לתחרות. (עד 40 דקות) – סרטים קצרים שהוקרנו או שודרו בישראל בכל מסגרת שהיא (כולל סטרימינג ברשת).

 

הפרסים בתחרות הסרט הישראלי הקצר הם:

פרס כספי מטעם קרן הקולנוע הישראלי לסרט הזוכה במסגרת התחרות. 

הזוכה ייצג את הפסטיבל בתחרות ה Iris בקרדיף ויתמודד על פרס בסך 30000£  

להרשמה