חברי וחברות האיגוד, 

לפני כשלוש שנים פתח האיגוד בהליך בירור בין חבריו בנוגע להעסקת דוגמים ואנשי מקצוע אחרים ע"י חברת "תמלול TV".

בתגובה לפעולות אלו החליטה החברה להגיש נגד האיגוד תביעה בגין לשון הרע ע"ס 200,000 ש"ח, וכעת אנו שמחים לבשר שבתום תקופה לא קצרה של הליכים משפטיים (שבמהלכם הובהר כי אין ממש בטענות החברה נגד האיגוד ומנהליו) הושג הסכם פשרה בין הצדדים אשר התקבל ע"י ביהמ"ש השלום ת"א ומשמעותו בפועל היא כי ביהמ"ש פסק כי יש לדחות את התביעה. המשמעות היא כי חברת ״תמלול TV״ חוזרת בה מטענותיה כלפי האיגוד באשר לגרימת נזק ומדרישותיה כי האיגוד יפרסם התנצלות פומבית – דרישה אשר האיגוד סירב לה בכל תוקף.

למעשה, העובדה שביהמ"ש קיבל את ההסכם משמעותה היא כי האיגוד פעל ללא דופי במאמציו להגן על חברי האיגוד מפני תנאי העסקה שאינם הולמים – ואנו נחושים להמשיך ולפעול בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו על מנת לחקור כל תלונה של חבר או חברת איגוד ולהגן על תנאי העסקתם כמיטב יכולתנו ולקדם העסקה ישירה בתחום הפוסט.

אנו מברכים את החברה על סיום העניין ומקדמים בברכה כל עסק בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה בכלל ובמקצועות הפוסט בפרט אשר מקדם נורמות ראויות של והוגנות של העסקת עובדים. אנו שבים ומזכירים לכם כי כל חבר וחברת איגוד מוזמנים תמיד לפנות אלינו לטיפול בכל סוגיה הנוגעת לתנאי העסקתם.

אנו מודים לעו״ד יובל נחמני על הייצוג המשפטי הנבון, על המקצועיות, הגב שהעניק לאיגוד והנחישות בסיוע להוכחת עמדתו העקרונית של האיגוד.