חברים יקרים, כל שנה אנו מגישים למשרד התרבות את סיכום התקציב ופעילות האיגוד בשנה הקודמת. דו״ח 2014 מצורף לעיונכם.

שאלון חתום 2014.pdf