בעקבות המצב ובקשה שהגיעה מהשטח היועצת המשפטית של האיגוד עו״ד גליה מלוברוצקי הכינה עבורכם סעיף שאומר שבמקרה של עיכובים שנגרמים מהנחיות להשבתת מערכת החינוך, שיטפונות, מצב בטחוני ואסונות אחרים שיגרמו לדחיית מועד הגשת התוצרים שלכם לא יהוו הפרת הסכם עם מזמין העבודה. 

קראו את הסעיף בעיון, כי הוא מחייב אתכם להודיע מראש ובכתב על העיכובים האלה, ובכל מקרה אנו ממליצים לבוא להתייעץ אתנו.

לסעיף >>

לרשימת  תבניות חוזים, הזמנות עבודה ומידע משפטי אחר לשימוש חברות וחברי איגוד העורכים - איגוד מקצועות הפוסט בישראל (ע״ר) >>