מועמדים לפרס חג'ג':

מועמדים לפרס הסרט התיעוד:

פספסנו מישהו? יכול להיות, פירוט בעלי התפקידים באתר הפסטיבל חלקי בתחום העריכה והודעה על כך תצא להנהלת הפסטיבל כדי שהדבר יתוקן. נשמח שחברי איגוד ישלחו מייל כדי ליידע אותנו על הקרנות מתקרבות של סרטים ופרוייקטים בעריכתם.