שלום רב,

כחלק מהסיוע שמעניק האיגוד לחבריו, פעל האיגוד בחודשים האחרונים עבור שניים מחבריו לגביית חובות מחברת טקטולק Tech Talk Media, LLC)) מיסודם או בהנהלתם או במעורבותם של מר יונתן קפלן (Jonathan Caplan ) ורונלד האנס (Ronald R. Hans ). חובות שמסתכמים בסכומים משמעותיים.

למרות פניות חוזרות ונשנות, כמו גם הבטחות חוזרות, העורכים לא קיבלו את המגיע להם.

בנוסף לשני המקרים בהם האיגוד היה מעורב בניסיון לגבות תמורה מחברה זו, ידועים לנו על שלושה מקרים נוספים בארץ בהם היה קושי רב ולאורך זמן לקבל תשלום מחברת TECH TALK ושלאחרונה נחסם עורך נוסף שהגיש תביעה נגד החברה, מלברר אותה בישראל, בגלל שקיים בהסכמים הסטנדרטיים של החברה סעיף לפיו התביעות נגדה יוכלו להתברר בניו יורק.

מצאנו לנכון להביא עובדה זו בפניכם, כדי שיהיה בפניכם המידע המלא בקבלת החלטה על ידכם.

 

באופן כללי אנו מזכירים שוב כי חשוב להתייעץ אתנו לפני כל התקשרות עם מזמין עבודה.

נגה בריינס

 

 

 

 

אנא מלא פרטים ליצירת קשר: